shadow

Kårans brygga

Kårans brygga är nu reparerad av firma FJK .

De fundament som lutade är säkrade med wirar i berget. Bryggan är nu tillgänglig.