shadow

”Plastgupp” på Kårnäsvägen

Någon har på eget bevåg lagt ut plastgupp på Kårnäsvägens början, styrelsen har inte varit delaktig i detta.

Frågan angående hastighetsbegränsande åtgärder togs upp på årsmötet av en föreningsmedlem. Styrelsen lovade utreda lämpliga åtgärder med det snaraste, men kan inte ta på sig ansvaret för dessa ”gupp” som nu har lagts ut. Eventuella kostnader för det här tar inte Kårnäs Tomtägareförening på sig.