shadow

Information om bredband

Med anledning av bredband/ fibernät inom Kårnäs kommer en representant från Österåker Stadsnät att hålla en information på midsommarängen lördag den 19 augusti kl 15:00.

Välkomna.

Bredband

Österåker Stadsnät kommer att gräva ned fiber utmed vägarna inom Kårnäs. Fibern kommer via Grinda och upp vid flytbryggorna och fortsätter utmed samtliga våra vägar. De vill sätta igång med det snaraste , redan i augusti. Det kommer att bli trångt på vägarna när fiberdragarna sätter igång med sina maskiner. Befintliga nedgrävda elkablar kommer att markeras ut med stickor och sprayfärg, likaså sommarvattenledningarna. Informationsmöte för fastighetsägarna kommer att hållas i bygdegården på Ljusterö inom ett par veckor, tidpunkt meddelas senare. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för inkoppling av fiber/bredband.