shadow

Information om bredband

Med anledning av bredband/ fibernät inom Kårnäs kommer Österåker Stadsnät att påbörja arbetet på måndag den 11/9 med schaktningsarbeten, det är trångt på våra vägar men entreprenören har lovat att trafiken inte ska bli lidande. I de fall vägen behöver grävas upp så tar det några minuter innan trafiken släpps på igen, vid akut läge , prata med grävmaskinisten så löser han det omedelbart.

 

Bredband

Österåker Stadsnät kommer att gräva ned fiber utmed vägarna inom Kårnäs. Fibern kommer via Grinda och upp vid flytbryggorna och fortsätter utmed samtliga våra vägar. De vill sätta igång med det snaraste , redan i augusti. Det kommer att bli trångt på vägarna när fiberdragarna sätter igång med sina maskiner. Befintliga nedgrävda elkablar kommer att markeras ut med stickor och sprayfärg, likaså sommarvattenledningarna. Informationsmöte för fastighetsägarna kommer att hållas i bygdegården på Ljusterö inom ett par veckor, tidpunkt meddelas senare. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för inkoppling av fiber/bredband.