shadow

Årsmötet 27 maj senarelagt

Styrelsen får härmed beklaga att föreningsstämman för tomt- och samfällighetsföreningen
den 27 maj måste inställas och senareläggas. Detta beroende på att en av revisorerna tyvärr
råkat ut för en allvarlig olycka som innebär att revisionen inte är klar.
Styrelsen återkommer med nytt datum.

Bryggan vid Neckviken

Bryggan vid Neckviken har fått en sättning under vintern och behöver åtgärdas.  Därför kommer bryggan att rätas upp tillfälligt under maj månad och planerad renovering av Neckviksbryggan att genomföras under hösten/vintern 2023/2024.