shadow

Blomsterängen

På senaste årsmötet beslutades att anlägga en blomsteräng i anslutning till Norrviksvägens vändplan. Detta trots att styrelsen meddelade att det saknas ekonomiska resurser, styrelsen arbetar vidare med projektet.

Möjlighet finns att söka pengar hos kommunen till att främja miljöarbetet för biologisk mångfald. Styrelsen kommer att agera i den frågan.

Rishögen vid Norrviksvägens vändplan

Den som har dumpat ett ishockey/fotbollsmål med plast runt en träställning ombedes med det snaraste att ta bort det och återvinna plasten . Dessutom kan inte vår entreprenör flisa plast eller spik/skruv.

Slagning av vägdiken

I slutet av vecka 28 ( 15-17 juni) kommer vägdiken att slås.

Vänligen dra in sopkärl på tomten efter tömningen den 13:e, så underlättar du för vår entreprenör och minskar föreningens kostnad för arbetet.

Styrelsen

Midsommarfirande 2021

Det blir tyvärr inget gemensamt midsommarfirande på Kårnäs i år heller.

Ingen gemensam majstångsresning, lekar och lottförsäljning på midsommarängen.

Vad gäller dans på ångbåtsbryggan så är det förbjudet på grund av pandemin med risk för smittspridning. Dessutom är ångbåtsbryggan i så dåligt skick att styrelsen inte tar ansvar för eventuella olyckor om bryggan överbelastas.

Vi hoppas ändå att ni kan träffa era nära och kära och ha en trevlig gemenskap

Trevlig midsommar-

Styrelsen