shadow

Neckvikens brygga

Neckvikens brygga är renoverad från ”Lilla badstranden” till berget. Resten av bryggan renoveras senare enligt planen för bryggrenovering.

Bryggan är åter framkomlig. 2021 04 14

Gistgårdsbackens vändplan

Som flera av er har märkt har det flödat vatten över vändplanen som nu i vinter har frusit till is med stor risk för halkolyckor. Nu har en entreprenör grävt fram båda ändarna på ett gammalt dräneringsrör som ligger under vändplanen. Röret är numera rensat och infodrat med ett plaströr. Det visar sig nu att vattnet rinner som det ska, genom röret och under vändplanen. Problemet är därmed åtgärdat.

Bojflotten

Den gamla bojflotten har gjort sitt och ligger för tillfället på land, en ny bojflotte ska köpas in, den gamla vinschen ska renoveras.

Flyttad eldningsplats nr 6

Eldningsplatsen inom område 6, Linåkern

För att erbjuda ambulanshelikoptern fler landningsplatser inom området, så att de inte behöver gå så långt till den som behöver transport, är vändplanen på Linåkersvägen nu också en helikopterlandningsplats.

Detta innebär att vi nu har tre landningsplatser:

  • Ängen söder om p-platsen utmed Kårnäsvägen (för södra delen av området)
  • Saxarfjärdsvägens vändplan (för norra delen av området)
  • Linåkersvägens vändplan (för mellersta delen av området)

Den nya landningsplatsen kräver också att eldningsplatsen inom område 6 måste flyttas. Ny eldningsplats finns på ängen vid Källviken och är markerad med skylt.

STYRELSEN