shadow

Rishögen vid Norrviksvägens vändplan

Den som har dumpat ett ishockey/fotbollsmål med plast runt en träställning ombedes med det snaraste att ta bort det och återvinna plasten . Dessutom kan inte vår entreprenör flisa plast eller spik/skruv.

Slagning av vägdiken

I slutet av vecka 28 ( 15-17 juni) kommer vägdiken att slås.

Vänligen dra in sopkärl på tomten efter tömningen den 13:e, så underlättar du för vår entreprenör och minskar föreningens kostnad för arbetet.

Styrelsen

Midsommarfirande 2021

Det blir tyvärr inget gemensamt midsommarfirande på Kårnäs i år heller.

Ingen gemensam majstångsresning, lekar och lottförsäljning på midsommarängen.

Vad gäller dans på ångbåtsbryggan så är det förbjudet på grund av pandemin med risk för smittspridning. Dessutom är ångbåtsbryggan i så dåligt skick att styrelsen inte tar ansvar för eventuella olyckor om bryggan överbelastas.

Vi hoppas ändå att ni kan träffa era nära och kära och ha en trevlig gemenskap

Trevlig midsommar-

Styrelsen

VÄGBELÄGGNING

Vägbeläggningen är utförd enligt nedanstående. 2021 04 28.

Den 20/4 kommer vi att inspektera vägarna tillsammans med PEAB inför ny ytbeläggning och förstärkning av vägarna på de ställen där det behövs. Beläggningsarbetet kommer att ske senare under veckan, någon av dagarna 26-28/4.

De vägsträckor som berörs är:

¤ Gistgårdsbacken, nedre delen.

¤ Kårnäsvägen, från telefonkiosken och söderut.

¤ Västerhamnsvägen, inklusive ”stickväg”

Under beläggningsarbetet kommer framkomligheten på ovanstående vägsträckor och på infartsvägen att vara begränsad, vilket vi hoppas ni har överseende med.

STYRELSEN