shadow

Flyttad eldningsplats nr 6

Eldningsplatsen inom område 6, Linåkern

För att erbjuda ambulanshelikoptern fler landningsplatser inom området, så att de inte behöver gå så långt till den som behöver transport, är vändplanen på Linåkersvägen nu också en helikopterlandningsplats.

Detta innebär att vi nu har tre landningsplatser:

  • Ängen söder om p-platsen utmed Kårnäsvägen (för södra delen av området)
  • Saxarfjärdsvägens vändplan (för norra delen av området)
  • Linåkersvägens vändplan (för mellersta delen av området)

Den nya landningsplatsen kräver också att eldningsplatsen inom område 6 måste flyttas. Ny eldningsplats finns på ängen vid Källviken och är markerad med skylt.

STYRELSEN

Neckviksbryggan

Ny bryggfogde på Neckviksbryggan, vid lilla badviken fr.o.m den 1 augusti är Stefan Abrahamsson, Västerhamnsvägen 21.

Kajaker och roddbåtar

Kajaker och roddbåtar som ligger på land skall märkas upp av ägarna med ert namn och telefonnummer. De båtar som inte blir märkta kommer att anmälas som upphittade till polisen. 6 månader efter anmälan kan båtar/kajaker som inte är uppmärkta säljas eller skrotas.

Klippning av vägrenar

Under vecka 27 kommer klippning av vägrenar att utföras, vi ber er att dra in soptunnorna på tomten till dess, så att entreprenören slipper göra det ,eftersom det medför en högre tidsdebitering.

Bojflotten

Bojflotten ska renoveras i höst, om den ska användas innan dess sker det på egen risk, det finns nämligen ingen backspärr på veven, den kan slå tillbaka och orsaka skada. Använd med försiktighet.