shadow

VÄGBELÄGGNING

Vägbeläggningen är utförd enligt nedanstående. 2021 04 28.

Den 20/4 kommer vi att inspektera vägarna tillsammans med PEAB inför ny ytbeläggning och förstärkning av vägarna på de ställen där det behövs. Beläggningsarbetet kommer att ske senare under veckan, någon av dagarna 26-28/4.

De vägsträckor som berörs är:

¤ Gistgårdsbacken, nedre delen.

¤ Kårnäsvägen, från telefonkiosken och söderut.

¤ Västerhamnsvägen, inklusive ”stickväg”

Under beläggningsarbetet kommer framkomligheten på ovanstående vägsträckor och på infartsvägen att vara begränsad, vilket vi hoppas ni har överseende med.

STYRELSEN

Neckvikens brygga

Neckvikens brygga är renoverad från ”Lilla badstranden” till berget. Resten av bryggan renoveras senare enligt planen för bryggrenovering.

Bryggan är åter framkomlig. 2021 04 14

Gistgårdsbackens vändplan

Som flera av er har märkt har det flödat vatten över vändplanen som nu i vinter har frusit till is med stor risk för halkolyckor. Nu har en entreprenör grävt fram båda ändarna på ett gammalt dräneringsrör som ligger under vändplanen. Röret är numera rensat och infodrat med ett plaströr. Det visar sig nu att vattnet rinner som det ska, genom röret och under vändplanen. Problemet är därmed åtgärdat.

Bojflotten

Den gamla bojflotten har gjort sitt och ligger för tillfället på land, en ny bojflotte ska köpas in, den gamla vinschen ska renoveras.