shadow

Båtplatser

Använder du din båtplats?

Det är många som efterfrågar båtplats i föreningen just nu. Om du inte använder din båtplats vill vi gärna att du återlämnar den.

Om du vill återlämna din båtplats ska du meddela din bryggfogde eller Mats Jägerlöv (styrelsens ansvariga för bryggorna) på adress mats.jagerlov@gmail.com Detta kan du med fördel göra före den 1 maj 2023, så behöver du inte betala den årliga avgiften för platsen på bryggan 2023.

Posted in:
Articles by:
Published: