shadow

Bryggan vid Neckviken

Bryggan vid Neckviken har fått en sättning under vintern och behöver åtgärdas.  Därför kommer bryggan att rätas upp tillfälligt under maj månad och planerad renovering av Neckviksbryggan att genomföras under hösten/vintern 2023/2024.

Posted in:
Articles by:
Published: