shadow

Det gemensamma midsommarfirandet på Kårnäs är inställt i år 2020

På grund av rådande läge väljer vi att ställa in allt vårt gemensamma midsommarfirande i år.

Posted in:
Articles by:
Published: