shadow

Kårans brygga

Vid besiktning av Kårans brygga visade det sig att den har glidit av ett betongfundament.  Passera försiktigt! Reparation beställd och kommer att utföras efter islossning. Reparationen kommer att ske veckan efter påsk av firma FJK.
Posted in:
Articles by:
Published: