shadow

På gång inom Kårnäs

Beträffande vägarna inom Kårnäs så kommer klippning av vägrenarna att ske vecka 35. Entreprenören som klipper  vill att soptunnorna flyttas så att de inte hindrar hans arbete, rulla in soptunnorna på tomten, tack.

Sopning av våra vägar inom hela Kårnäs kommer att utföras vecka 39

När det gäller Kårnäsvägen från Tranvik till Telefonkiosken så kommer ytbeläggning att äga rum vecka 42.

Posted in:
Articles by:
Published: