shadow

Skogsvård

Föreningen har ett ansvar att sköta skogen och som ni säkert har noterat så har vissa områden blivit angripna av granbarkborren med döda träd som följd. Det finns även ett område där vi anser att gallring behöver utföras för att lyfta fram de fina träden och då tänker vi oss en varsam gallring genom att ta bort stora granar och några tallar.

Avverkningen kommer att ske någon gång under första kvartalet .

Om ni vill ha hjälp med att ta ned träd på den egna tomten i samband med avverkningen på föreningens mark så går den bra att kontakta vår entreprenör T-Janson Skogsarbete.  

Kostnad för nedtagning av träd på den egna tomten står ni själva för.

Kontakt  till T-Jansson: 

Johan Jansson 073-075 7400

Posted in:
Articles by:
Published: