shadow

Slagning av vägdiken

I slutet av vecka 28 ( 15-17 juni) kommer vägdiken att slås.

Vänligen dra in sopkärl på tomten efter tömningen den 13:e, så underlättar du för vår entreprenör och minskar föreningens kostnad för arbetet.

Styrelsen

Posted in:
Articles by:
Published:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *