shadow

Styrelsen för Kårnäs Tomägareförening anmälda till Österåkers kommun.

Med anledning av att Kårnäs Tomtägareförening och styrelse har blivit anmälda för ”olovlig nedtagning av träd på föreningens mark” vill styrelsen härmed redogöra för detta.

Anmälan har skickats till Österåkers kommuns byggnadsnämnd av en anonym anmälare. Kopior på anmälningen har sedan vidarebefordrats till ordföranden i styrelsen som i sin tur har kontaktat handläggande tjänsteman inom kommunen.Tjänstemän från kommunen har under hösten inspekterat föreningens skogar tillsammans med representanter från styrelsen, Lars Troedsson och Ulf Brandstedt. Den 22 december togs anmälan upp i kommunens byggnadsnämnd, som beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. Kommunens representanter som var på området och gjorde besiktningen tyckte att skogen ser mycket välskött ut och att vi vårdat skogen på ett hedervärt sätt. Med andra ord den skog som vårdats enligt föreningens skogsvårdsplan.

Dock innebär detta att vi nu måste söka marklov vid framtida gallringsåtgärder, även för nedtagning av enstaka träd på föreningens mark. Att söka ett marklov innebär kostnader på mellan 5 000 och 10 000 för föreningen eller enskild medlem.

I avvaktan på att styrelsen utarbetat riktlinjer för den nya process det nu innebär att fälla träd, råder fortsatt totalt förbud att fälla träd på föreningens mark. Förbudet gäller ej den egna tomten.

skog

 

 

 

Posted in:
Articles by:
Published:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *