Eldning

Eldningsplatserna inom Kårnäs är borttagna!

Eldning får endast göras på den egna tomten.

Ansvar

Den som tänder en eld ansvarar för den. Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör. Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om eldning på sidan Din säkerhet.

Ladda gärna ned deras broschyr: Eldning och allemansrätt Detta bör du tänka på när du eldar. (pdf)

Brandriskprognos

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa brandförsvarets automatiska telefonsvarare för Österåker och Värmdö.

Telefon: 08-454 83 39

Vid brand

Råden om rätt agerande brukar sammanfattas i ramsan Rädda – Varna – Larma – Släck:

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som kan hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det utan att utsätta dig för onödiga risker.

SOS Alarm 112

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige.

SOS-operatören ställer följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vad ringer du från för nummer?

Kontakt

Ljusterö brandstation

Telefon: 08-542 413 09

Ljusterö brandstation

Österåkers kommun

Österåkers kommun

Storstockholm

Storstockholms brandförsvar

Täby brandstation

Telefon: 08-454 87 00

eld

Till sidans topp