Renovering av jordkällaren

Under 2008 renoverades den gamla jordkällaren. Här berättar Ulf Brandstedt om arbetet.  (2009-01-17)

Styrelsen i Kårnäs Tomtägareförening hade vid ett styrelsemöte beslutat att renovera jordkällaren vid Kårnäs gamla ångbåtsbrygga i Kårnäs by. Jordkällaren byggdes av Johan Eric Öhman 1874. På målningen syns den gräsbevuxna jordkällaren vid stranden.

Målning, ångslupen Iris
Ångslupen Iris, målning av C Österberg,

Bidragsansökan

Eftersom det är ett sjönära kulturhistoriskt intressant objekt ansökte vi om bidrag hos Länsstyrelsen i mars 2008. Jag skickade in en arbetsbeskrivning, kostnadskalkyl samt historiken kring jordkällaren. En förbesiktning av källarens kondition utfördes av Andreas Lindblad från Stockholms Länsmuseum, som dokumenterade det befintliga skicket.

I april beviljades bidrag med häften av den fakturerade kostnaden som uppskattades till 101 tkr. Bidraget från Länsstyrelsen på 50 tkr har utbetalats till föreningen.

Jordkällaren renoveras
Takarbete pågår.

Takkonstruktion

I den befintliga takkonstruktionen som skyddar stenvalvet konstaterades röta. Taket åtgärdades därför på följande sätt:

  • Det enkupiga takteglet avlägsnades på en av föreningens arbetsdagar.
  • Träkonstruktionen ovanpå jordkällaren byggdes om med nytt virke bestående av två längsgående utmed sidorna liggande sparar.
  • På dessa byggdes takstolarna med ströläkt som takteglet lades tillbaka på. Inget tryckimpregnerat virke fick användas.
  • Gavelspetsens liggande panel skrapades och målades med linoljefärg enligt tidigare utseende.
  • Skylten med namnet ”KÅRNÄS” förbättrades med linoljefärg.

Källarväggar

Med anledning av fuktskador i källaren samt inträngning av trädrötter frilades källarväggarna från jordmassor och dräneringsslang lades. Återfyllning med singel utfördes på en av föreningens arbetsdagar.

En murare anlitades som knackade bort fogar mellan stenarna och tätade med nytt bruk.

Till sidans topp

takarbete
Nytt tegel till jordkällarens tak.

Övrigt

  • Invändig renovering av golv och stenfogar i väggarna gjordes mellan ytter- och innerdörr .
  • Tröskeln till innerdörren var helt genomrutten; en ny sådan tillverkades av en ek som hade fällts i backen där källaren ligger (närproducerat).
  • Dörren har fått stå emot väder och vind genom åren ska behandlas med tjära.
  • På grund av dålig ventilation har fukten satt sina spår, därför har ventilanordningen på taket gjorts om.

Hantverkare

Murare: Österåkers Mur- och Puts

Snickare: Andersson och Karlsson Snickeri, Ljusterö

Slutbesiktning: Slutbesiktning utfördes av Lotta von Liewen Wistrand från Stockholms Länsmuseum i oktober 2008, med betyget ”med utmärkt beröm godkänd”.

Tack till frivilliga

Tack till samtliga frivilliga som har hjälpt till med arbetet kring jordkällarprojektet!

Ett speciellt tack till Karin Ahmné som handgrävde runt källaren.

Takarbete
Nästan klart!

Läs rapporten

Läs Lotta von Liewen Wistrands rapport 2008:42:  Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland.

Till rapporten (pdf) på Stockholms läns museums webbplats.
Till sidans topp