Historik

Kårnäskarta
Karta över Kårnäs från 1704

1600 och 1700

De första kända spåren av boende i Kårnäs by är fynd av mynt från Drottning Kristinas tid (1632-1654).

Den första kända kartan som har upprättats över Kårnäs är en geometrisk karta från 1704. I texten på kartan, som börjar vid Norrviken och sträcker sig ner till sydligaste udden, kan man läsa följande: ”Små Gran-och Tallskog med Hårt Muhlbete”. Under rubriken ”Notarium Explicito” står att läsa: ”Kornäs är ett litet Frälsehemman på WärmdöKyrkoLandet, anförda av Kammarrådet Högvälborne Johan Cassimr Flemming och hans Broder … till alla sina ägor är Kringgärdade av Stora Saltsiön”. Ett stycke ner står: ”Utmarken består av Gles Gran och Tallskog”.

Byggnader finns redovisade på kartan. En där Gistgårdsbacken ligger nu och en ”Backstuga” på Borgholmen, utanför Västerhamn.

Öarna Gubben och Gumman hette vid den tiden ”Långholmen” resp. ”Käringgrundet”.

Historiken efter detta är diffus och det är ett långt glapp till nästa säkra uppgift:

1800

Johan Eric Öhman
Johan Eric Öhman lagar näten.

1869 fick Johan Eric Öhman hela Kårnäs i arv, från Tranvik och söderut.

1874 byggde Öhman jordkällaren vid Gistgårdbacken.

1893, den 26 augusti, avstyckades Vikdalen från stamfastigheten Kårnäs 1:1 och i samband med det sålde Öhman hela Kårnäs, undantaget Strömsborg.

1899 köpte Per och Rosa Hammarkvist Kårnäs, som i folkmun kallades ”Kutranäs” med anledning av den rika förekomsten av kutar, sälungar.

På tavlan nedan ser vi Kårnäs Gård 1874. Vid bryggan ligger hovjuvelerare A.G Dufvas ångslup Iris. Dufva bodde i Stockholm och hade sitt sommarnöje här på Kårnäs. Han reste hit med ångslupen, framförd av maskinisten Österberg.

Målning, ångslupen Iris
Ångslupen Iris, målning av C Österberg,

Till sidans topp

1900

1905 övertog Per och Rosa Hammarkvists son Lars-Erik Hammarkvist Kårnäs.

1909 såldes Kårnäs vidare till byggmästare Erik Lindqvist från Stockholm. Han uppförde ”Vita villan” vid Gistgårdsbacken som sommarnöje.

Marken utarrenderades till svinuppfödare och mjölkbönder. Svinpesten gick hårt fram och drabbade även svinbesättningen på Kårnäs, så man tvingades till nödslakt. De slaktade grisarna grävdes ner vid Ankviken, därav den fina feta jorden där.

Några fotografier från 1930-50-talet
Husan Alva på ngbåtsbryggan
Alva, husa hos Lindkvist, i fonden båthuset och tvättstugan, Kårnäs ångbåtsbrygga.
En hund på Gistgårdsbacken
En hund på Gistgårdsbacken
Pojke på brygga
Gossen Alf sitter på ångbåtsbryggan sommaren 1955

1941 avstyckades Lindströmska stället ”Lugnet” där Folke bodde.

1942 (22 juni) sökte Erik och Henning Wingårdh lagfart för Kårnäs 1:1. De ägde Toresta gård utanför Enköping och drev Gullhögens Cementfabrik utanför Skara.
Till sidans topp

1962 köpte Gösta Söderberg Kårnäs och arkitekt Gunnar Öhrstöm fick i uppdrag att upprätta en byggnadsplan för fritidsbebyggelse på området med en area av 83 ha.

1963 genomfördes avstyckningen av lantmätare Erik Tengborg efter en besvärsskrivning som ej godtogs av Kungl. Maj:t. Dokumentet är undertecknat av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme.

Överklagande
Överklagande från 1966 med Olof Palmes namnteckning.

 

1964 började försäljningen av de avstyckade tomterna, se prislistan nedan. Priserna kan tyckas blygsamma, men en medelårslön var 12-20 000 kronor på den tiden.

1966 – Kårnäs tomtägareförening bildade interimsstyrelse.

Prislista från 1963
Prislista från 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans topp