shadow
Featured

Årsmöte 2020

Föreningens årsmöte 2020 är skjutet till senare datum på grund av rådande läge. Nytt datum meddelas senare.

Granbarkborre

Med anledning av att granbarkborren har etablerat sig inom Kårnäs behöver vi skydda vår skog så att inte granarna dör. Enligt skogsstyrelsen är vi skyldiga att bekämpa angreppen, därför har vi inköpt fällor som lockar till sig granbarkborrar och bekämpar dess överlevnad . Fällorna har utplacerats på strategiska områden där angreppen har börjat. Fällorna är uppställda som tripoder med giftnät, observera att dessa inte får vidröras.

Avstängd brygga

Bryggförbindelsen mellan soldäcket och Neckvikens brygga är tillfälligt avstängd i väntan på reparation, passage är inte tillåten.

Soptunnor och snöplogning

Tänk på att flytta in era soptunnor på tomten en bit ifrån vägen inför kommande vinter och snöplogning. Det har hänt att tunnorna har demolerats av snömassorna efter plogning.