shadow
Featured

Årsmöte 2020

Föreningens årsmöte 2020 är skjutet till senare datum på grund av rådande läge. Nytt datum meddelas senare.

Avstängd brygga

Bryggförbindelsen mellan soldäcket och Neckvikens brygga är tillfälligt avstängd i väntan på reparation, passage är inte tillåten.

Soptunnor och snöplogning

Tänk på att flytta in era soptunnor på tomten en bit ifrån vägen inför kommande vinter och snöplogning. Det har hänt att tunnorna har demolerats av snömassorna efter plogning.

Trädfällning

Under vecka 31 kommer trädfällning att ske av ”Uppländs trädfällning” inom Kårnäs enligt beviljat marklov från Österåkers kommun. Ris och timmer som ligger utmed vägarna kommer att tas omhand under hösten.