shadow
Featured

Årsmöte 2020

Föreningens årsmöte 2020 äger rum på midsommarängen

lördagen den 13 juni kl. 15. Välkomna. Tänk på att hålla avstånden till varandra.

Neckviksbryggan

Ny bryggfogde på Neckviksbryggan, vid lilla badviken fr.o.m den 1 augusti är Stefan Abrahamsson, Västerhamnsvägen 21.

Kajaker och roddbåtar

Kajaker och roddbåtar som ligger på land skall märkas upp av ägarna med ert namn och telefonnummer. De båtar som inte blir märkta kommer att anmälas som upphittade till polisen. 6 månader efter anmälan kan båtar/kajaker som inte är uppmärkta säljas eller skrotas.

Klippning av vägrenar

Under vecka 27 kommer klippning av vägrenar att utföras, vi ber er att dra in soptunnorna på tomten till dess, så att entreprenören slipper göra det ,eftersom det medför en högre tidsdebitering.

Bojflotten

Bojflotten ska renoveras i höst, om den ska användas innan dess sker det på egen risk, det finns nämligen ingen backspärr på veven, den kan slå tillbaka och orsaka skada. Använd med försiktighet.

Granbarkborre

Med anledning av att granbarkborren har etablerat sig inom Kårnäs behöver vi skydda vår skog så att inte granarna dör. Enligt skogsstyrelsen är vi skyldiga att bekämpa angreppen, därför har vi inköpt fällor som lockar till sig granbarkborrar och bekämpar dess överlevnad . Fällorna har utplacerats på strategiska områden där angreppen har börjat. Fällorna är uppställda som tripoder med giftnät, observera att dessa inte får vidröras.