shadow

Blomsterängen

På senaste årsmötet beslutades att anlägga en blomsteräng i anslutning till Norrviksvägens vändplan. Detta trots att styrelsen meddelade att det saknas ekonomiska resurser, styrelsen arbetar vidare med projektet.

Möjlighet finns att söka pengar hos kommunen till att främja miljöarbetet för biologisk mångfald. Styrelsen kommer att agera i den frågan.