shadow

Rishögen vid Norrviksvägens vändplan

Den som har dumpat ett ishockey/fotbollsmål med plast runt en träställning ombedes med det snaraste att ta bort det och återvinna plasten . Dessutom kan inte vår entreprenör flisa plast eller spik/skruv.

Slagning av vägdiken

I slutet av vecka 28 ( 15-17 juni) kommer vägdiken att slås.

Vänligen dra in sopkärl på tomten efter tömningen den 13:e, så underlättar du för vår entreprenör och minskar föreningens kostnad för arbetet.

Styrelsen