shadow

Granbarkborre

Med anledning av att granbarkborren har etablerat sig inom Kårnäs behöver vi skydda vår skog så att inte granarna dör. Enligt skogsstyrelsen är vi skyldiga att bekämpa angreppen, därför har vi inköpt fällor som lockar till sig granbarkborrar och bekämpar dess överlevnad . Fällorna har utplacerats på strategiska områden där angreppen har börjat. Fällorna är uppställda som tripoder med giftnät, observera att dessa inte får vidröras.