shadow

Gistgårdsbackens vändplan

Som flera av er har märkt har det flödat vatten över vändplanen som nu i vinter har frusit till is med stor risk för halkolyckor. Nu har en entreprenör grävt fram båda ändarna på ett gammalt dräneringsrör som ligger under vändplanen. Röret är numera rensat och infodrat med ett plaströr. Det visar sig nu att vattnet rinner som det ska, genom röret och under vändplanen. Problemet är därmed åtgärdat.

Bojflotten

Den gamla bojflotten har gjort sitt och ligger för tillfället på land, en ny bojflotte ska köpas in, den gamla vinschen ska renoveras.