Vägar

Underhållet av vägarna är föreningens största utgiftspost. Därför följer här några regler som kan bidra till lägre vägunderhåll. En mindre skada i vägens ytskikt kostar föreningen ca. 2 500 kronor att reparera, och gör vi inte det finns risk för att ytskiktet spricker ännu mer. Den ytbeläggning som vi använder rekommenderas för ”lågtrafikerade vägar”. Den går inte att jämföra med en asfalterade vägens hållbarhet mot slitage.

Anmäl skador

Har du synpunkter på vägarna, vänligen kontakta styrelsen. Vi är också tacksamma för om du anmäler skador som du upptäcker, så att de kan åtgärdas innan de blivit större.

Råd och regler för våra vägar

  • Våra vägar har bra hållfasthet, men undvik att ”dra på ratten” när bilen står stilla, det kan orsaka skador i vägens ytskikt. Detta gäller framförallt tyngre fordon.
  • Banddrivna fordon får inte framföras på våra vägar. Vid behov av sådana fordon på den egna tomten ska de fraktas på släpkärra eller trailer inom området. Tänk på att vårt område börjar vid Tranvik när det gäller vägarna.
  • Är du i behov av en tyngre lastbil – med dubbla bakaxlar – ska du informera chauffören om att inte göra för snäva svängar, framför allt inte när han eller hon ska backa. Det kan ge skador i vägens ytskikt. Tyngre fordon bör också framföras mitt på vägen, eftersom vägarnas ytterkanter inte har samma hållfasthet.
  • Under tjällossningen, från början av april till mitten/slutet av maj, är det bra om tyngre fordon inte kör på vägarna. Under denna tid är vägbankens hållfasthet sämre. Har du behov av tunga transporter till din tomt under denna tid, vänligen kontakta styrelsen.
  • För att bibehålla bra kvalitet på vägarna krävs också underhåll av vägdiken. Ansvaret för röjning av diken och eventuell vägtrumma utmed den egna tomten åligger respektive fastighetsägare. Övrig dikesröjning sköts av föreningen.
  • Håll hastighetsbegränsningen!

    Skylt 30
    Kör långsamt!

Observera

Det är varje fastighetsägares skyldighet att informera anlitade chaufförer om dessa enkla regler. Skador i samband med tyngre transporter eller vid uppenbart åsidosättande av reglerna kan leda till ersättningsskyldighet till föreningen.

Till sidans topp

väg