Kontakt

Ordförande

Lars Troedsson: 070-749 68 19

Vägar, dikesröjning, slåtter, sand till badstränder       

Ulf Houlst
ulf.houlst@stockholm.riksnet.se

Skog och allmänningar        

Per-Erik Kraft       
pererik.kraft@gmail.com

Bryggor, bojar, kontaktperson för bryggfogdar       

Mats Jägerlöv
mats.jagerlov@gmail.com

Webbplatsen

Erik Granbom
erik.m.granbom@gmail.com

Hitta hit

Kårnäs är den sydligaste udden på Ljusterö. Hit kan man ta sig på olika sätt. Läs mer på Om Ljusterö

sjökort Kårnäs

Till sidans topp