Trädfällning

Regler för trädfällning

Det är förbjudet att fälla träd på föreningens mark.

Kontakta styrelsen om du har frågor om trädfällning.

Observera: Om en fastighetsägaren fäller träd på föreningens mark blir han eller hon ersättningsskyldig till föreningen efter opartisk värdering. Värderingen bekostas av fastighetsägaren.

 

skog på Ljusterö

Till sidans topp