Föreningsinfo

Kårnäsviken
Kårnäsviken

Styrelsen i Kårnäs tomtägareförening har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum i Ljusterö Bygdegård den 28 april 2018.

Kallelse: Kallelse till årsmötet och övriga handlingar sändes i största utsträckning via mail till  medlemmarna övriga med post.

Mötesprotokoll: Eftersom det här är en publik webbplats publicerar vi inte protokoll från möten.

Mer föreningsinfo

Styrelsen och andra funktionärer i föreningen

Föreningens stadgar

Avgifter

_MG_0230
Till sidans topp