Föreningsinfo

Kårnäsviken
Kårnäsviken

Styrelsen i Kårnäs tomtägareförening har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Årsmöte

Årsmötet äger rum i Ljusterö Bygdegård den 6 maj 2017.

Kallelse: Kallelse till årsmötet och övriga handlingar sänds i största utsträckning via mail till  medlemmarna övriga med post.

Mötesprotokoll: Eftersom det här är en publik webbplats publicerar vi in protokoll från möten.

Mer föreningsinfo

Styrelsen och andra funktionärer i föreningen

Föreningens stadgar

Avgifter

_MG_0230
Till sidans topp