Funktionärer

fjäder

Här presenterar vi föreningens styrelse, revisorer, bryggfogdar, samfällighetsförening och valkommitté.

Kontakt

E-post till styrelsen: kontakt@karnas.se

Obs: Frågor om båtplats och bryggor tas i första hand upp med respektive bryggfogde, se längre ned på denna sida.

Styrelse

Ordförande

Lars Troedsson
Västerhamnsvägen 25

Ordinarie ledamöter

Ulf Brandstedt
Ansvar för skogen, Ansvar för webbplatsen
Västerhamnsvägen 31

Benny Lund
Saxarfjärdsvägen 43

Mats Jägerlöv
Ansvar för bryggor
Kårnäsvägen 28

Ulf Houlst
Ansvar för vägar
Linåkersvägen 14

Suppleanter

Yngve Östlund
Saxarfjärdsvägen 11

Erik Granbom
Västerhamnsvägen 2

Till sidans topp

Revisorer

Ordinarie

Lars Rådström
Kårnäsvägen 30

Marianne Oldensand
Saxarfjärdsvägen 8

Suppleanter

Jeanita Tottie
Linåkersvägen 3

Bengt Hellström
Saxarfjärdsvägen 15

Bryggfogdar

Kåran

Göran Eriksson
Linåkersvägen 17

Källviken

Johnny Esters
Västerhamnsvägen 3

Kårnäsviken

Tomas Landberg
Gistgårdsbacken 5

Neckviken

Stefan Abrahamsson
Västerhamnsvägen 21

Ankviken/Flytbryggan

Mats Jägerlöv
Kårnäsvägen 28

Valkommitté

Carin Ahnmé, sammankallande
Gistgårdsbacken 3

Göran Eriksson
Linåkersvägen 17

Elsa Orvedal
Västerhamnsvägen 4

smultron

Till sidans topp