Funktionärer

fjäder

Här presenterar vi föreningens styrelse, revisorer, bryggfogdar, klubbkommitté och valberedning.

Obs: Frågor om båtplats och bryggor tas i första hand upp med respektive bryggfogde, se längre ned på denna sida.

Styrelse

Ordförande

Lars Troedsson
Västerhamnsvägen 25

Ordinarie ledamöter

Erik Granbom
Ansvar för webbplatsen
Västerhamnsvägen 2

Ulf Houlst
Ansvar för vägar, dikesröjning, slåtter, sand till badstränder
Linåkersvägen 14

Mats Jägerlöv
Ansvar för bryggor, kontaktperson för bryggfogdar
Kårnäsvägen 28

Per-Erik Kraft
Ansvar för skog och allmänningar
Norrviksvägen 4

Suppleanter

Claes Billing
Linåkersvägen 16

Peder Sjölander
Kårnäsvägen 127

Revisorer

Ordinarie

Lars Rådström
Kårnäsvägen 30

Bengt Hellström
Saxarfjärdsvägen 15

Suppleanter

Martin Ahlqvist
Kårnäsvägen 1

Björn Silvén
Västerhamnsvägen 17

Klubbkommitté

Område: Norrviken och Saxarfjärdsvägen
Sammankallande: Per-Erik Kraft

Bryggfogdar

Kåran

Göran Eriksson
Linåkersvägen 17

Källviken

Johnny Esters
Västerhamnsvägen 3

Kårnäsviken

Tomas Landberg
Gistgårdsbacken 5

Neckviken

Stefan Abrahamsson
Västerhamnsvägen 21

Ankviken och flytbryggan

Mats Jägerlöv
Kårnäsvägen 28

Valberedning

Carin Ahnmé, sammankallande
Gistgårdsbacken 3

Göran Eriksson
Linåkersvägen 17

Elsa Orvedal
Västerhamnsvägen 4

smultron

Till sidans topp