Aktivitetsdagar


Aktivitetsdag 2013

Aktivitetsdagar

För att vi ska kunna ta hand om områdets allmänningar tillsammans ordnar vi sex aktivitetsdagar varje år. Fem av dessa är Allmänna dagar och den första varje år är en Områdesdag. 

Plats: Vi samlas alltid i korsningen Kårnäsvägen/ Västerhamnsvägen för närvaroavprickning.

Tid: 10.00-12.30

2023
  • 22 april, områdesdag
  • 20 maj
  • 17 juni
  • 15 juli
  • 19 augusti
  • 16 september
2024
  • 20 april, områdesdag

Två aktivitetsdagar per år

Varje tomtägare som deltar på minst två aktivitetsdagar av sex under ett kalenderår, betyder mycket för föreningen.

Allmänna dagar

Våra stora gemensamma områden måste skötas för att Kårnäs ska behålla sin karaktär. På allmänna dagar fokuserar vi på det dessa. Arbetet leds av någon ur styrelsen som också ser till att alla får öl eller läsk under dagen. Efter arbetsdagens slut återsamlas vi där vi började för att lotta ut vinster och dela ut godis till barnen.

Områdesdag

På områdesdagen bestämmer de boende inom varje område vad som ska göras, exempelvis röjning av sly. Mindre träd utmed vägarna, som skulle kunna hindra snöröjning kommande vinter, får fällas.

Observera: All annan trädfällning på föreningens mark är förbjuden.

Karin A aktivitetsdag 2012

Till sidans topp