Avgifter

IMG_1566

Årsavgift till tomtägareföreningen

3 000 kronor (beslutat vid årsmötet 2020)

Obs: Tomtägare som inte deltar vid minst två aktivitetsdagar per kalenderår betalar ytterligare 600 kronor.

Läs mer om aktivitetsdagarna.

Årsavgifter för båtplats

Intäkter från båtavgifter är endast avsedda att användas för båt- och bryggrelaterade utgifter.

Avgiften beror på båtens bredd

Båt som är

– mer än 3 meter  bred: 1 500 kronor

– mellan 2,5 och 2,99 meter bred: 1 000 kronor

– mellan 2 och 2,49 meter bred: 500 kr

– smalare än 2 meter: 300 kr

Båt som förtöjs på annat sätt utmed Kårnäshalvön, t. ex. på svaj: 300 kr

Stora flytbryggan

Plats 1 – 14: 300 kr/plats

Plats 15 – 22: 500 kr/plats

Lilla flytbryggan

Samtliga platser: 500 kr/plats

Brygga
Till sidans topp