Gemensamt ansvar


Smultron på strå

1964 började försäljningen av de avstyckade tomterna på Kårnäs. Sedan dess har hus och trädgårdar vuxit upp, träd har avverkats, buskar och sly har hållits i schack. Det är ett ständigt arbete som pågår för att vårt område ska behålla sin karaktär och utvecklas i takt med att naturen förändras.

När stora arbeten ska utföras måste vi ta hjälp, men det allra mesta jobbet gör vi själva under årets sex aktivitetsdagar. På så sätt kan vi hålla nere avgifterna, men framför allt är det bra att vi tar ansvar för vårt gemensamma område tillsammans. Dessutom är det kul att träffa sina Kårnäsgrannar.

Läs mer: Mer om aktivitetsdagarna här. Det gemensamma ansvaret gäller alla våra allmänningar, vägarna, eldningen och – icke att förglömma – midsommarfirandet.

Låna släpkärra?

Föreningen har en gemensam släpkärra. Den är obromsad och får bara köras på Ljusterö.

Vill du låna kontaktar du ordföranden Lars Troedsson, Västerhamnsvägen 25 eller Ove Rydberg, Kårnäsvägen 18. eller Ulf Brandstedt, Västerhamnsvägen 31.

När du lånar släpkärran ansvarar du för att återlämna den i hel och ren. Rapportera eventuella fel och brister till Lars Troedsson.

Till sidans topp

Brunn

Gemensam brunn finns vid Norrviksvägen 6. Brunnen är försedd med radonavskiljare. Tappställe finns vid hörnet Norrviksvägen/ Saxarfjärdsvägen.

Brunnshus
Brunnshuset

Mördarsniglar

Tyvärr trivs mördarsniglarna också på Kårnäs. Det är bra om vi kan hjälpas åt med att hålla beståndet nere. Det finns många metoder och medel att tillgå om man söker på mördarsniglar på nätet.

Hundar

Hundar är välkomna, utom på våra badstränder. Håll din hund kopplad och plocka upp efter den.

Till sidans topp