shadow

Kontrollera boj och bojkätting regelbundet

Som båtägare med båtplats är du ansvarig för att bojen är väl förankrad och funktionsduglig. Hamnordningens stadgar har uppdaterats för att tydliggöra båtägarens ansvar:

§ 17 Medlem är vidare skyldig att hålla egen, väl förankrad, boj. Bojkättingens eller tågvirkets kvalitet skall regelbundet kontrolleras av medlem. Medlem är ansvarig för eventuellt byte av kätting.

Båtplatser

Använder du din båtplats?

Det är många som efterfrågar båtplats i föreningen just nu. Om du inte använder din båtplats vill vi gärna att du återlämnar den.

Om du vill återlämna din båtplats ska du meddela din bryggfogde eller Mats Jägerlöv (styrelsens ansvariga för bryggorna) på adress mats.jagerlov@gmail.com Detta kan du med fördel göra före den 1 maj 2023, så behöver du inte betala den årliga avgiften för platsen på bryggan 2023.