shadow

Eldningsplatser

Nu kan eldningsplatserna användas igen. Några är flyttade till lämpligare platser.

Eldningsplatser Kårnäs, karta.

Följ dessa regler när du eldar på föreningens eldningsplatser:

  • Eldning tillåten endast under tiden 1 oktober till 30 april.
  • Ingen dumpning av ris på eldningsplatserna under tiden 1 maj till 30 september.
  • Tomtägare som dumpat ris tar ansvar för att elda upp riset.
  • De gemensamma eldningsplatserna finns på följande ställen:

Område 1 Norrviksvägen vändplan

Område 2 Hörnet Saxarfjärdsvägen och stickvägen

Område 3 Ängen söder om Västerhamnsparkeringen (ny plats)

Område 4 Stickvägen Västerhamnsvägens förlängning efter vändplan

Område 5 Kårnäsvägen på ängen ner mot flytbryggorna

Område 6 Ängen vid första kurvan på Linåkersvägen (ny plats)

Område 7 Kårnäsvägen infarten på höger sida strax efter M-skylten (ny plats)

Ny vägbeläggning

Någon gång under slutet av september eller i början av oktober kommer Saxarfjärdsvägen inklusive ”stickvägen” och Norrviksvägen att ytbeläggas.

Detta innebär begränsad framkomlighet under en till två dagar, vilket vi hoppas att alla berörda fastigheter har överseende med. Mer information kommer när vi vet vilka datum det gäller.

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Kårnäs samfällighetsförening kallas till föreningsmöte.

Lördagen den 11 juni 2022 kl. 13.00 på midsommarängen, tag med egen stol.

Välkomna

Medlemmar i Kårnäs tomtägarförening kallas till föreningsmöte

Lördagen den 11 juni kl. 14.00 på midsommarängen. tag med egen stol.

Välkomna

Information om parkeringstillstånd

Som många säkert av er lagt märke till att det under sommartid har vid upprepade tillfällen rått brist på parkeringsplatser inom Kårnäs. Styrelsen har noterat att detta till en del beror på att obehöriga utnyttjar platserna, ofta under längre tid och att det bidragit till olägenheter för föreningens medlemmar som inte kunnat parkera sina bilar i anslutning till båtplatserna. Styrelsen har därför beslutat att införa parkeringstillstånd till medlemmarna samt deras gäster.

Tillsammans med nästa faktura för årsavgiften bifogas två parkeringstillstånd per fastighet, vilka ska placeras väl synligt.