shadow

Eldningsplatserna

Enligt Österåkers kommun råder det eldningsförbud inom hela kommunen mellan den 1 maj till den 30 september, vilket innebär att inget ris ,löv eller grenar får läggas på eldningsplatserna. Fr.o.m den 1 oktober får man lägga på högar. De som gör det ska även elda upp riset vid lämplig väderlek.

 

Kårans brygga

Vid besiktning av Kårans brygga visade det sig att den har glidit av ett betongfundament.  Passera försiktigt! Reparation beställd och kommer att utföras efter islossning. Reparationen kommer att ske veckan efter påsk av firma FJK.