shadow

Aktivitetsdagar 2024

Preliminära arbetsdagar för 2024 är 20/4, 18/5, 15/6,13/7, 17/8 samt 14/9. Den första arbetsdagen 2025 planeras till 26/4. Beslut om datum för arbetsdagarna tas på årsmötet 15/6.

Posted in:
Articles by:
Published: