shadow

Flyttad eldningsplats nr 6

Eldningsplatsen inom område 6, Linåkern

För att erbjuda ambulanshelikoptern fler landningsplatser inom området, så att de inte behöver gå så långt till den som behöver transport, är vändplanen på Linåkersvägen nu också en helikopterlandningsplats.

Detta innebär att vi nu har tre landningsplatser:

  • Ängen söder om p-platsen utmed Kårnäsvägen (för södra delen av området)
  • Saxarfjärdsvägens vändplan (för norra delen av området)
  • Linåkersvägens vändplan (för mellersta delen av området)

Den nya landningsplatsen kräver också att eldningsplatsen inom område 6 måste flyttas. Ny eldningsplats finns på ängen vid Källviken och är markerad med skylt.

STYRELSEN