shadow

Aktivitetsdagar 2024

Preliminära arbetsdagar för 2024 är 20/4, 18/5, 15/6,13/7, 17/8 samt 14/9. Den första arbetsdagen 2025 planeras till 26/4. Beslut om datum för arbetsdagarna tas på årsmötet 15/6.

Eldning av trädgårdsavfall

Ett EU-direktiv med start 2024 kräver att trädgårdsavfall antingen ska komposteras eller lämnas till återvinning, vilket i praktiken begränsar möjligheten att elda löv och grenar på tomter och allmänningar.

Naturvårdsverket som är vägledande i frågan tolkar att eldningsförbud av grenar inte längre är tillåtet, men bedömer samtidigt att kommunerna-som är beslutande i frågan- kan tillåta eldning under vissa förutsättningar. Österåkers kommun kan ge dispens till tomtföreningar och under april 2024 behöver ingen ansökan göras för att elda ris, därefter råder eldningsförbud under sommaren fram till oktober.

Styrelsen kommer att ansöka om dispens för eldningsförbudet för att möjliggöra eldning av ris på föreningens eldningsplatser till Österåkers kommun med start hösten 2024.