shadow

Parkera inte vid vändplatser

Den senaste månaden har varit snörik. Observera att parkering vid vändplatser och längs vägar inte är tillåten, då parkerade bilar försvårar snöskottningen. Vänligen parkera på avsedda parkeringsplatser eller på din egen tomt.