shadow

Sommarvatten

Styrelsen meddelar att sommarvattnet har satts på 9 april 2020.

Dricksvatten går fortfarande att hämta vid pumphuset vid Norriksvägen.

vattenkran