shadow

Brand

Det har varit en brand vid Saxarfjärdsvägens helikopterlandningsplats.

Någon har i oförstånd eldat, trots torkan, utan att se till att ordentligt släcka efter sig. Följden blev att Ljusterö och Åkersberga brandkår fick rycka ut.

Förutom att helikopterlandningsplatsen absolut inte får användas som eldningsplats är det av största vikt att man vid minsta tvekan om torka i marken kontaktar Räddningstjänsten i Åkersberga för att höra deras synpunkter.

Är du osäker på var man kan elda, kontakta styrelsen.

Läs mer om eldning.

Brand

Sommarvatten

Styrelsen meddelar att sommarvattnet stängs av den 15 oktober 2017.

Dricksvatten går fortfarande att hämta vid pumphuset vid Norriksvägen.

vattenkran