shadow

Farthinder

Farthinder har lagts ut på Kårnäsvägen för att minska hastigheten på passerande fordon. Detta är ett test som ska utvärderas till hösten. Testet får utvisa om fler hastighetsnedsättande gupp ska läggas ut inom området.