shadow

VÄGBELÄGGNING

Vägbeläggningen är utförd enligt nedanstående. 2021 04 28.

Den 20/4 kommer vi att inspektera vägarna tillsammans med PEAB inför ny ytbeläggning och förstärkning av vägarna på de ställen där det behövs. Beläggningsarbetet kommer att ske senare under veckan, någon av dagarna 26-28/4.

De vägsträckor som berörs är:

¤ Gistgårdsbacken, nedre delen.

¤ Kårnäsvägen, från telefonkiosken och söderut.

¤ Västerhamnsvägen, inklusive ”stickväg”

Under beläggningsarbetet kommer framkomligheten på ovanstående vägsträckor och på infartsvägen att vara begränsad, vilket vi hoppas ni har överseende med.

STYRELSEN

Neckvikens brygga

Neckvikens brygga är renoverad från ”Lilla badstranden” till berget. Resten av bryggan renoveras senare enligt planen för bryggrenovering.

Bryggan är åter framkomlig. 2021 04 14