shadow

Trädfällning

Under vecka 31 kommer trädfällning att ske av ”Uppländs trädfällning” inom Kårnäs enligt beviljat marklov från Österåkers kommun.