shadow

Trädfällning

Under vecka 31 kommer trädfällning att ske av ”Uppländs trädfällning” inom Kårnäs enligt beviljat marklov från Österåkers kommun. Ris och timmer som ligger utmed vägarna kommer att tas omhand under hösten.

Posted in:
Articles by:
Published: