shadow

Eldningsplatser

Nu kan eldningsplatserna användas igen. Några är flyttade till lämpligare platser.

Eldningsplatser Kårnäs, karta.

Följ dessa regler när du eldar på föreningens eldningsplatser:

  • Eldning tillåten endast under tiden 1 oktober till 30 april.
  • Ingen dumpning av ris på eldningsplatserna under tiden 1 maj till 30 september.
  • Tomtägare som dumpat ris tar ansvar för att elda upp riset.
  • De gemensamma eldningsplatserna finns på följande ställen:

Område 1 Norrviksvägen vändplan

Område 2 Hörnet Saxarfjärdsvägen och stickvägen

Område 3 Ängen söder om Västerhamnsparkeringen (ny plats)

Område 4 Stickvägen Västerhamnsvägens förlängning efter vändplan

Område 5 Kårnäsvägen på ängen ner mot flytbryggorna

Område 6 Ängen vid första kurvan på Linåkersvägen (ny plats)

Område 7 Kårnäsvägen infarten på höger sida strax efter M-skylten (ny plats)