shadow

Nytt angående blomsterängen

Efter att en annons i en av kommunens lokaltidningar erbjöd ekonomiskt stöd till föreningar ”För främjande av biologisk mångfald”, ansökte styrelsen bidrag för att anlägga en blomsteräng ,vilken röstades fram på det senaste årsmötet. Österåkers kommun beviljade Kårnäs Samfällighetsförening bidraget, så nu i vår ska markarbetet sättas igång.