shadow

Kontrollera boj och bojkätting regelbundet

Som båtägare med båtplats är du ansvarig för att bojen är väl förankrad och funktionsduglig. Hamnordningens stadgar har uppdaterats för att tydliggöra båtägarens ansvar:

§ 17 Medlem är vidare skyldig att hålla egen, väl förankrad, boj. Bojkättingens eller tågvirkets kvalitet skall regelbundet kontrolleras av medlem. Medlem är ansvarig för eventuellt byte av kätting.

Posted in:
Articles by:
Published: