shadow

Brand

Det har varit en brand vid Saxarfjärdsvägens helikopterlandningsplats. Någon har i oförstånd eldat, trots torkan, utan att se till att ordentligt släcka efter sig. Följden blev att Ljusterö och Åkersberga brandkår fick rycka ut. Förutom att helikopterlandningsplatsen absolut inte får användas som eldningsplats är det av största vikt att man vid minsta tvekan om torka i marken kontaktar Räddningstjänsten i Åkersberga för att höra deras synpunkter. Är du osäker på var man kan elda, kontakta styrelsen.Brand

Påminnelse

Vi vill påminna om att hundar måste hållas kopplade inom vårt område. Dessvärre påträffades ett skadat rådjurskid, som senare dog, strax före midsommar. Enligt jägaren har skadorna orsakats av en hund som sprungit lös. Genom att hålla din hund kopplad visar du hänsyn både mot människor och djur.

kopplad hund