shadow

Skogsvård

Föreningen har ett ansvar att sköta skogen och som ni säkert har noterat så har vissa områden blivit angripna av granbarkborren med döda träd som följd. Det finns även ett område där vi anser att gallring behöver utföras för att lyfta fram de fina träden och då tänker vi oss en varsam gallring genom att ta bort stora granar och några tallar.

Avverkningen kommer att ske någon gång under första kvartalet .

Om ni vill ha hjälp med att ta ned träd på den egna tomten i samband med avverkningen på föreningens mark så går den bra att kontakta vår entreprenör T-Janson Skogsarbete.  

Kostnad för nedtagning av träd på den egna tomten står ni själva för.

Kontakt  till T-Jansson: 

Johan Jansson 073-075 7400

Eldningsplatser

Nu kan eldningsplatserna användas igen. Några är flyttade till lämpligare platser.

Eldningsplatser Kårnäs, karta.

Följ dessa regler när du eldar på föreningens eldningsplatser:

  • Eldning tillåten endast under tiden 1 oktober till 30 april.
  • Ingen dumpning av ris på eldningsplatserna under tiden 1 maj till 30 september.
  • Tomtägare som dumpat ris tar ansvar för att elda upp riset.
  • De gemensamma eldningsplatserna finns på följande ställen:

Område 1 Norrviksvägen vändplan

Område 2 Hörnet Saxarfjärdsvägen och stickvägen

Område 3 Ängen söder om Västerhamnsparkeringen (ny plats)

Område 4 Stickvägen Västerhamnsvägens förlängning efter vändplan

Område 5 Kårnäsvägen på ängen ner mot flytbryggorna

Område 6 Ängen vid första kurvan på Linåkersvägen (ny plats)

Område 7 Kårnäsvägen infarten på höger sida strax efter M-skylten (ny plats)

Ny vägbeläggning

Någon gång under slutet av september eller i början av oktober kommer Saxarfjärdsvägen inklusive ”stickvägen” och Norrviksvägen att ytbeläggas.

Detta innebär begränsad framkomlighet under en till två dagar, vilket vi hoppas att alla berörda fastigheter har överseende med. Mer information kommer när vi vet vilka datum det gäller.

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Kårnäs samfällighetsförening kallas till föreningsmöte.

Lördagen den 11 juni 2022 kl. 13.00 på midsommarängen, tag med egen stol.

Välkomna

Medlemmar i Kårnäs tomtägarförening kallas till föreningsmöte

Lördagen den 11 juni kl. 14.00 på midsommarängen. tag med egen stol.

Välkomna