shadow

Vattenbrist

Efter en snöfattig vinter 2016/2017 och en torr vår 2017 är grundvattennivåerna låga. Därmed är det är stor risk för vattenbrist i sommar, vilket kan leda till saltvatteninträngning i våra brunnar. Saltvatten gör dricksvattnet otjänligt i hela området eftersom vi får vårt vatten från gemensamma flöden.

Orsaken till saltvatteninträngning är att uttaget av grundvattnet sker för snabbt i relation till grundvattentillgången och hur snabbt grundvattnet återbildas. Därför måste vi vara sparsamma med vattnet:

  • Använd regnvatten till dina växter och vattna självklart inte gräsmattor.
  • Minimera dusch och tvätt.
  • Tvätta inte bilen på Kårnäs.
  • Tvätta inte altaner med högtryckstvätten!

Sommarvatten

Fr.o.m idag den 15 maj är sommarvattnet påsatt som betjänar 3 tappställen utmed Norrviksvägen och Saxarfjärdsvägen.

Observera att vattnet är otjänligt som dricksvatten!

Dricksvatten kan hämtas från kranen som sitter på pumphuset vid Norrviksvägen.

Eldningsplatserna

Enligt Österåkers kommun råder det eldningsförbud inom hela kommunen från den 1 maj till den 30 september.

Detta innebär att inget ris, löv eller grenar får läggas på eldningsplatserna.

Fr.o.m den 1 oktober får man lägga på högar. De som gör det ska även elda upp riset vid lämplig väderlek.

Läs mer om eldning.

Kårans brygga

Kårans brygga är nu reparerad av firma FJK .

De fundament som lutade är säkrade med wirar i berget. Bryggan är nu tillgänglig.