shadow

Nytt angående blomsterängen

Efter att en annons i en av kommunens lokaltidningar erbjöd ekonomiskt stöd till föreningar ”För främjande av biologisk mångfald”, ansökte styrelsen bidrag för att anlägga en blomsteräng ,vilken röstades fram på det senaste årsmötet. Österåkers kommun beviljade Kårnäs Samfällighetsförening bidraget, så nu i vår ska markarbetet sättas igång.

Blomsterängen

På senaste årsmötet beslutades att anlägga en blomsteräng i anslutning till Norrviksvägens vändplan. Detta trots att styrelsen meddelade att det saknas ekonomiska resurser, styrelsen arbetar vidare med projektet.

Möjlighet finns att söka pengar hos kommunen till att främja miljöarbetet för biologisk mångfald. Styrelsen kommer att agera i den frågan.

Rishögen vid Norrviksvägens vändplan

Den som har dumpat ett ishockey/fotbollsmål med plast runt en träställning ombedes med det snaraste att ta bort det och återvinna plasten . Dessutom kan inte vår entreprenör flisa plast eller spik/skruv.

Slagning av vägdiken

I slutet av vecka 28 ( 15-17 juni) kommer vägdiken att slås.

Vänligen dra in sopkärl på tomten efter tömningen den 13:e, så underlättar du för vår entreprenör och minskar föreningens kostnad för arbetet.

Styrelsen