shadow

Brand

Det har varit en brand vid Saxarfjärdsvägens helikopterlandningsplats. Någon har i oförstånd eldat, trots torkan, utan att se till att ordentligt släcka efter sig. Följden blev att Ljusterö och Åkersberga brandkår fick rycka ut. Förutom att helikopterlandningsplatsen absolut inte får användas som eldningsplats är det av största vikt att man vid minsta tvekan om torka i marken kontaktar Räddningstjänsten i Åkersberga för att höra deras synpunkter. Är du osäker på var man kan elda, kontakta styrelsen.Brand

Påminnelse

Vi vill påminna om att hundar måste hållas kopplade inom vårt område. Dessvärre påträffades ett skadat rådjurskid, som senare dog, strax före midsommar. Enligt jägaren har skadorna orsakats av en hund som sprungit lös. Genom att hålla din hund kopplad visar du hänsyn både mot människor och djur.

kopplad hund

Vattenbrist i sommar

Efter en snöfattig vinter och en torr vår är grundvattennivåerna låga. Därmed är det är stor risk för vattenbrist i sommar, vilket kan leda till saltvatteninträngning i våra brunnar. Saltvatten gör dricksvattnet otjänligt i hela området eftersom vi får vårt vatten från gemensamma flöden.

Orsaken till saltvatteninträngning är att uttaget av grundvattnet sker för snabbt i relation till grundvattentillgången och hur snabbt grundvattnet återbildas. Därför måste vi vara sparsamma med vattnet:

  • Använd regnvatten till dina växter och vattna självklart inte gräsmattor.
  • Minimera dusch och tvätt.
  • Tvätta inte bilen på Kårnäs.

Läs mer om brunnar och dricksvatten på SGU:s webbplats. SGU SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

pump300