shadow

Påminnelse

Vi vill påminna om att hundar måste hållas kopplade inom vårt område. Dessvärre påträffades ett skadat rådjurskid, som senare dog, strax före midsommar. Enligt jägaren har skadorna orsakats av en hund som sprungit lös.

Genom att hålla din hund kopplad visar du hänsyn både mot människor och djur.

kopplad hund

Nytt om pumpen på Norrviksvägen

Nu är pumpen på Norrviksvägen fixad. Dock är det endast från själva pumphuset som man kan ta dricksvatten. Vid de övriga tappställena kan man hämta vatten, men ej dricksvatten.

Skyltar finns uppsatta på varje tappställe.

vattenkran

Kårnäs tomägareförenings parkeringsplatser

Områdets parkeringsplatser är till för tillfällig parkering. Här kan boende och gäster till vårt område tillfälligt parkera sina bilar eller motorcyklar. Det är inte tillåtet att ställa upp andra fordon, båttrailers eller annat på parkeringsplatserna. Fråga gärna styrelsen om du är osäker.

Styrelsen för Kårnäs Tomägareförening anmälda till Österåkers kommun.

Med anledning av att Kårnäs Tomtägareförening och styrelse har blivit anmälda för ”olovlig nedtagning av träd på föreningens mark” vill styrelsen härmed redogöra för detta.

Anmälan har skickats till Österåkers kommuns byggnadsnämnd av en anonym anmälare. Kopior på anmälningen har sedan vidarebefordrats till ordföranden i styrelsen som i sin tur har kontaktat handläggande tjänsteman inom kommunen.Tjänstemän från kommunen har under hösten inspekterat föreningens skogar tillsammans med representanter från styrelsen, Lars Troedsson och Ulf Brandstedt. Den 22 december togs anmälan upp i kommunens byggnadsnämnd, som beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. Kommunens representanter som var på området och gjorde besiktningen tyckte att skogen ser mycket välskött ut och att vi vårdat skogen på ett hedervärt sätt. Med andra ord den skog som vårdats enligt föreningens skogsvårdsplan.

Dock innebär detta att vi nu måste söka marklov vid framtida gallringsåtgärder, även för nedtagning av enstaka träd på föreningens mark. Att söka ett marklov innebär kostnader på mellan 5 000 och 10 000 för föreningen eller enskild medlem.

I avvaktan på att styrelsen utarbetat riktlinjer för den nya process det nu innebär att fälla träd, råder fortsatt totalt förbud att fälla träd på föreningens mark. Förbudet gäller ej den egna tomten.

skog