shadow

Vattenprover

Vattenprover har tagits på två av föreningens pumpar. Den ena mittemot Kårnäsvägen 32 visade sig ha otjänligt vatten p.g.a förhöjda blyhalter, ej drickbart! Den andra pumpen mittemot midsommarängen vid Kårnäsvägen är vattnet tjänligt med anärkning p.g.a koliforma bakterier, uppmätt värde 120 cfu/100ml, rekommenderat värde ska ligga under 50 cfu/100ml, otjänligt 500 cfu/100ml. Testerna är utförda av AL Contrl Laboratorier i Linköping 2017-06-28.

Vildsvin

Troligtvis har vildsvinen kommit till Kårnäs. Det är ingen som har sett något här ännu, däremot har spillning hittats på ett par tomter inom Kårnäs. Flera viltvårdare har tittat på avföringen och de säger att det troligtvis kommer från vildsvin.

Om någon gör några iakttagelser som kan ha med vildsvin att göra vänligen kontakta

Lars Troedsson: 070 749 68 19

avföring

Eldningsplatserna

Enligt Österåkers kommun råder det eldningsförbud inom hela kommunen från den 1 maj till den 30 september.

Detta innebär att inget ris, löv eller grenar får läggas på eldningsplatserna.

Fr.o.m den 1 oktober får man lägga på högar. De som gör det ska även elda upp riset vid lämplig väderlek.

Läs mer om eldning.

Sommarvatten

Styrelsen meddelar att sommarvattnet har satts på 9 april 2020.

Dricksvatten går fortfarande att hämta vid pumphuset vid Norriksvägen.

vattenkran

Påminnelse

Vi vill påminna om att hundar måste hållas kopplade inom vårt område. Dessvärre påträffades ett skadat rådjurskid, som senare dog, strax före midsommar. Enligt jägaren har skadorna orsakats av en hund som sprungit lös.

Genom att hålla din hund kopplad visar du hänsyn både mot människor och djur.

kopplad hund