shadow

Information om parkeringstillstånd

Som många säkert av er lagt märke till att det under sommartid har vid upprepade tillfällen rått brist på parkeringsplatser inom Kårnäs. Styrelsen har noterat att detta till en del beror på att obehöriga utnyttjar platserna, ofta under längre tid och att det bidragit till olägenheter för föreningens medlemmar som inte kunnat parkera sina bilar i anslutning till båtplatserna. Styrelsen har därför beslutat att införa parkeringstillstånd till medlemmarna samt deras gäster.

Tillsammans med nästa faktura för årsavgiften bifogas två parkeringstillstånd per fastighet, vilka ska placeras väl synligt.

Posted in:
Articles by:
Published: