shadow

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Kårnäs samfällighetsförening kallas till föreningsmöte.

Lördagen den 11 juni 2022 kl. 13.00 på midsommarängen, tag med egen stol.

Välkomna

Medlemmar i Kårnäs tomtägarförening kallas till föreningsmöte

Lördagen den 11 juni kl. 14.00 på midsommarängen. tag med egen stol.

Välkomna

Posted in:
Articles by:
Published: